IN_VINO_VINO
Steklenica zveni
čisteje in mileje
kot
buteljka.
Buteljka šepeta
topleje.
Obe in vsaka zase
umerjata sliko
duše.